2016-12-01

Uprzejmie informujemy, że usługa międzybankowych przelewów na telefon w ramach systemu BLIK, będzie dostępna dla użytkowników aplikacji mobilnej IKO bez pobierania dodatkowych opłat do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie. Po tym okresie planowane jest pobieranie opłat za usługę określonych w:

  1. Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych w pozycji:

Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw.  przelew "Na numer telefonu") w kanale mobilnym - na rachunki w innym banku – 0,99 PLN (usługa bez opłat dla: PKO Konto bez Granic, Konto AURUM i Konto Platinium II).

  1. Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw w pozycji:

Przelew – realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu, tzw. przelew na numer telefonu na rachunki w innych bankach (nie dotyczy Pakietu Mobilnego dla Firm) – 0,99 PLN.

Jednocześnie do dnia 18 grudnia 2016 r. włącznie została przedłużona promocja „Przelewaj na telefon”.

 

Więcej o międzybankowych przelewach na telefon

Więcej o promocji „Przelewaj na telefon”