2015-06-24

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego (Dz. U. poz. 768), uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2015 r. powstanie możliwość składania przelewów na rachunki organów celnych, za pośrednictwem zakładki „przelew do US”. W zależności od poszczególnych rodzajów należności, wpłacający powinien wybrać odpowiedni rachunek beneficjenta oraz symbol formularza lub płatności (np. zapłata cła, podatku od towarów i usług od importu, dotycząca więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADw).

UWAGA: stosowany dotychczas (do 30 czerwca 2015 r.) symbol SAD, oznaczający wpłatę podatku akcyzowego od importu, naliczonego w zgłoszeniu celnym, od 1 lipca 2015 r. będzie wykorzystywany przy zapłacie cła oraz podatku od towarów i usług od importu, dotyczących jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia. Od 1 lipca 2015 r. dla zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia będzie stosowany nowy symbol SADAKC (dla wielu zgłoszeń celnych – SADAKCw).