2012-11-12

Uprzejmie informujemy, iż w systemie iPKO biznes zostały udostępnione nowe funkcjonalności polegające na możliwości określenia przez Użytkownika:

  • sposobu księgowania transakcji w paczce (pojedynczo lub zbiorczo). Funkcja ma na celu umożliwienie zlecania przelewów zbiorczych przez uprawnionych Użytkowników iPKO biznes. Wskazanie sposobu księgowania jako „zbiorczo” oznacza, iż importowane przelewy z pliku będą widoczne w historii rachunku obciążanego jako jedna pozycja zbiorcza i tak też będą zaksięgowane. Szczegóły  poszczególnych przelewów z paczki księgowanej zbiorczo widoczne będą jedynie dla uprawnionych Użytkowników iPKO biznes. Wybór sposobu księgowania transakcji w paczce jako "zbiorczo" dostępny jest tylko dla Użytkowników, którzy w schemacie uprawnień do rachunków posiadają dodatkowo uprawnienie „Zlecanie zbiorczego księgowania transakcji w paczkach";
  • strony kodowej importowanego pliku. Wybór strony kodowej importowanego pliku nie jest wymagany, jednakże wskazany w celu uniknięcia problemów z wyświetlaniem polskich liter diakrytycznych (dotyczy m.in. plików w stronie kodowej CP1250 / Windows 1250). Dostępne wartości do wyboru to: Wykryj automatycznie – opcja domyślna, CP-1250, CP-852, ISO-8859-2, UTF-8.