2013-12-13

Od dziś użytkownicy IKO posiadający aplikację powiązaną z kontem PKO Banku Polskiego lub Inteligo mogą skorzystać z nowej funkcji aplikacji. Oprócz wykonywania przelewów na numer telefonu, możliwe jest również zlecanie przelewów zwykłych przy użyciu wyłącznie telefonu.

Dzięki aplikacji IKO możliwe jest realizowanie:

  • przelewów zwykłych na numer rachunku bankowego,
  • płatności wcześniej zdefiniowanych,
  • przelewów między rachunkami własnymi.

Wyżej wymienione operacje można wykonywać tylko z rachunków prowadzonych w walucie PLN.

Przelew potwierdzić można na dwa, dowolnie wybrane przez użytkownika w iPKO lub w Inteligo sposoby:

  • za pomocą przycisków TAK lub kodu PIN – w zależności od wybranych w aplikacji IKO limitów transakcji,
  • kodem z narzędzia autoryzacyjnego – wiadomości SMS, karty kodów lub tokenu.

Przelewy zwykłe podlegają limitom transakcyjnym podobnie jak inne płatności dokonywane przy pomocy aplikacji IKO. Każdy użytkownik może nimi dowolnie zarządzać przy pomocy serwisu transakcyjnego iPKO lub Inteligo.