2018-06-15

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym dla każdego klienta instytucjonalnego posiadającego jeden albo kilka rachunków rozliczeniowych w złotych polskich Bank otworzył jeden rachunek VAT.

Ponadto od dnia 1 lipca 2018 r. możliwe będzie wykonywanie płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Informacje na temat funkcjonowania rachunków VAT i split payment uregulowane są w dokumencie „Szczegółowe warunki funkcjonowania rachunków VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności”.

Dokument będzie obowiązywał do dnia 3 sierpnia 2018 r. tj. dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, do którego zaimplementowane zostaną postanowienia ze „Szczegółowych warunków funkcjonowania rachunków VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności”. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od dnia 4 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe warunki rachunki VAT