2013-07-17

Informujemy, że w dniu 17 lipca 2013 roku w sekcji Relacje Inwestorskie za rok 2012 został opublikowany Raport "Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu (Filar III) Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wg stanu na 31.12.2012 roku"