2017-10-24

Uprzejmie informujemy, że od 24 października 2017 r.

1. Zlecenia płatnicze na rachunki w innych bankach, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia, powinny zostać złożone do realizacji najpóźniej przed godziną:

14.30 – w przypadku wpłat gotówkowych oraz poleceń przelewów zwykłych,

15.25 – w przypadku poleceń przelewów pilnych (nie dotyczy poleceń przelewów na rzecz ZUS).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, a w treści zlecenia nie wskazana zostanie przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. W takim przypadku proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, w celu obciążenia rachunku Klienta we wskazanej przyszłej dacie realizacji.

15.30 - w przypadku poleceń przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET2 (system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym - RTGS).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET2 po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, będącą datą dnia roboczego, w celu realizacji zlecenia we wskazanej dacie.

2. Zlecenia płatnicze powyżej kwoty 999.999,00 PLN kierowane na rachunek prowadzony w innym banku, są automatycznie przekazywane do rozliczenia za pośrednictwem systemu SORBNET2.

3. Zlecenia płatnicze zlecone na rachunki prowadzone w Banku, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia są realizowane na bieżąco.

4. W przypadku braku środków na rachunku Klienta na realizację zlecenia stałego lub polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji oraz na pobranie prowizji za ich realizację, próba wykonania zlecenia płatniczego będzie podejmowana przez Bank czterokrotnie w dniu wskazanym, jako dzień realizacji zlecenia.

Jeżeli w dniu realizacji zlecenia płatniczego na rachunku Klienta nie będzie środków na jego realizację oraz na pobranie prowizji:

 • do godziny 14.10, w przypadku gdy zlecenie kierowane jest na rachunek prowadzony w innym banku,
 • do godziny 21.30, w przypadku gdy zlecenie kierowane jest na inny rachunek prowadzony w Banku,

zlecenie nie zostanie zrealizowane.

5. Przelewy natychmiastowe są realizowane w PLN na terenie Polski - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok (365 albo 366 dni), za pośrednictwem systemu Express Elixir, który prowadzony jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Przelew natychmiastowy zostanie wykonany w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • dostępności obydwu banków uczestniczących w rozliczeniu w systemie Express Elixir (banku zleceniodawcy i banku odbiorcy) - szczegóły dotyczące działania przelewów natychmiastowych oraz informacje o bankach uczestniczących w systemie i ich dostępności podane są na stronie www expresselixir.pl,
 • kwota pojedynczego przelewu nie przekroczy 3 000 PLN, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów (wymienionych w tabeli) nie przekroczy 6 000 PLN dziennie,
 • w przypadku przelewu na rachunek Urzędu Skarbowego – kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego nie przekroczy 50 000 PLN, a w przypadku przelewu zlecanego w agencji Banku 3 000 PLN, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów (wymienionych w tabeli) nie przekroczy 250 000 PLN dziennie,
 • bank odbiorcy jest aktywny (dostępny) w momencie złożenia przelewu do realizacji (nie występują czasowe niedostępności).

6. Funkcjonalność przelewów natychmiastowych Bank uruchamia od dnia 24 października 2017 r. z wyłączeniem przelewów natychmiastowych do ZUS, których uruchomienie planowane jest na 1-go stycznia 2018 r.

7. Przelewy natychmiastowe można wysyłać z innych banków na wszystkie numery rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim.

8. Przelewy natychmiastowe mogą być zlecane do realizacji za pośrednictwem kanałów zdalnych oraz w oddziałach i agencjach Banku, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Kanał dostępu

Klient

detaliczny

i bankowości prywatnej

małych i średnich przedsiębiorstw

korporacyjny

Bankowość internetowa iPKO

Dostępność

Dostępność

Nie dotyczy

Aplikacja mobilna IKO

Dostępność

Dostępność

Nie dotyczy

Oddział

Dostępność

Dostępność

Dostępność

Agencja

Dostępność

Dostępność

Nie dotyczy

9. W kasach Banku nie przyjmuje się we wpłatach gotówkowych banknotów i monet w walutach wymienialnych:

 1. które przestały być prawnym środkiem płatniczym,
 2. których autentyczność budzi zastrzeżenia,
 3. uszkodzonych i zużytych.

10. Do walut wymienialnych uszkodzonych lub zużytych zalicza się:

 1. banknoty
  a) uszkodzone w sposób, który spowodował ubytek części banknotu, zatarcie lub usunięcie ważnych elementów graficznych i zabezpieczeń banknotu,
  b) zbutwiałe, zaplamione, postrzępione, podklejone, nadarte, przerwane, nadmiernie zabrudzone, odbarwione lub uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku lub rysunku,
 2. monety:
  a) uszkodzone mechanicznie, skorodowane i o zmienionej barwie,
  b) wytarte na skutek długotrwałego obiegu.