2018-06-29

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2018 r.

1.Zlecenia płatnicze na rachunki w innych bankach, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia, powinny zostać złożone do realizacji najpóźniej przed godziną:

14.30 – w przypadku wpłat gotówkowych oraz poleceń przelewów zwykłych,

15.25 – w przypadku poleceń przelewów pilnych (nie dotyczy poleceń przelewów na rzecz ZUS).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, a w treści zlecenia nie wskazana zostanie przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. W takim przypadku proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, w celu obciążenia rachunku Klienta we wskazanej przyszłej dacie realizacji.

15.30 - w przypadku poleceń przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET2 (system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, prowadzony przez Narodowy Bank Polski).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET2 po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, będącą datą dnia roboczego, w celu realizacji zlecenia we wskazanej dacie.

2. Zlecenia płatnicze powyżej kwoty 999 999,00 zł kierowane na rachunek prowadzony w innym banku, są automatycznie przekazywane do rozliczenia za pośrednictwem systemu SORBNET2.

3. Zlecenia płatnicze zlecone na rachunki prowadzone w Banku, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia są realizowane na bieżąco.

4.W przypadku braku środków na rachunku Klienta na realizację zlecenia stałego lub polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji oraz na pobranie prowizji za ich realizację, próba wykonania zlecenia płatniczego będzie podejmowana przez Bank czterokrotnie w dniu wskazanym, jako dzień realizacji zlecenia.

Jeżeli w dniu realizacji zlecenia płatniczego na rachunku Klienta nie będzie środków na jego realizację oraz na pobranie prowizji::

 • do godziny 14.10, w przypadku gdy zlecenie kierowane jest na rachunek prowadzony w innym banku,
 • do godziny 21.30, w przypadku gdy zlecenie kierowane jest na inny rachunek prowadzony w Banku,

zlecenie nie zostanie zrealizowane.

5. Przelewy natychmiastowe są realizowane w złotych na terenie Polski - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, za pośrednictwem systemu Express Elixir, który prowadzony jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Przelew natychmiastowy zostanie wykonany w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • dostępności obydwu banków uczestniczących w rozliczeniu w systemie Express Elixir (banku zleceniodawcy i banku odbiorcy) - szczegóły dotyczące działania przelewów natychmiastowych oraz informacje o bankach uczestniczących w systemie i ich dostępności podane są na stronie www expresselixir.pl,
 • kwota pojedynczego przelewu (w tym także przelewu natychmiastowego do ZUS) nie przekroczy 3 000 zł, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów (wymienionych w tabeli) nie przekroczy 6 000 zł dziennie,
 • w przypadku przelewu w ramach mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment) – kwota brutto pojedynczego przelewu natychmiastowego nie przekroczy 3 000 zł, zaś kwota brutto przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów (wymienionych w tabeli) nie przekroczy 6 000 zł dziennie,
 • w przypadku przelewu na rachunek organu administracji skarbowej (np. Urzędu Skarbowego), prowadzony przez Narodowy Bank Polski – kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego nie przekroczy 50 000 zł, a w przypadku przelewu zlecanego w agencji Banku 3 000 zł, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów (wymienionych w tabeli) nie przekroczy 250 000 zł dziennie,
 • bank odbiorcy jest aktywny (dostępny) w momencie złożenia przelewu do realizacji (nie występują czasowe niedostępności),
 • na rachunku muszą znajdować się środki wystarczające na pokrycie kwoty przelewu i opłaty należnej za wykonanie tego przelewu.

6. Przelewy natychmiastowe można wysyłać z innych banków na wszystkie numery rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim.

7. Przelewy natychmiastowe mogą być zlecane do realizacji za pośrednictwem kanałów zdalnych oraz w oddziałach i agencjach Banku, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Kanał dostępu

Klient

indywidualny i bankowości prywatnej

firmy i przedsiębiorstwa

korporacyjny

Serwis internetowy iPKO

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Nie dotyczy

Aplikacja mobilna IKO

Dostępność

Dostępność

Nie dotyczy

Oddział

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Agencja

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Nie dotyczy

Serwis telefoniczny

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Nie dotyczy


8. W kasach Banku nie przyjmuje się we wpłatach gotówkowych banknotów i monet w walutach wymienialnych:

 1. których autentyczność budzi zastrzeżenia,
 2. które przestały być prawnym środkiem płatniczym,
 3. uszkodzonych i zużytych.

9. Do walut wymienialnych uszkodzonych lub zużytych zalicza się:

 1. banknoty:
    a) uszkodzone w sposób, który spowodował ubytek części banknotu, zatarcie lub usunięcie ważnych elementów graficznych i zabezpieczeń banknotu,
    b) zbutwiałe, zaplamione, postrzępione, podklejone, nadarte, przerwane, nadmiernie zabrudzone, odbarwione lub uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku lub rysunku,
 2. monety:
    a) uszkodzone mechanicznie, skorodowane i o zmienionej barwie,
    b) wytarte na skutek długotrwałego obiegu.