2011-05-05

Od 5 do 16 maja Dom Maklerski PKO Banku Polskiego przyjmuje zapisy na akcje Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Aby ułatwić inwestorom dostęp do oferty przygotował atrakcyjne promocje – bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego do końca tego roku oraz niską prowizję od zapisu w wysokości 0,19 proc. Aby złożyć zapis na akcje niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego, który można założyć w jednym z 35 Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub w 277 oddziałach PKO Banku Polskiego, w których prowadzona jest obsługa maklerska. Otwarcie oraz prowadzenie rachunku inwestycyjnego jest bezpłatne do końca 2011 r. (dla rachunków otwartych do 30 czerwca 2011 r.). Dom Maklerski PKO Banku Polskiego umożliwia inwestowanie na Giełdzie bezpośrednio z konta osobistego, dzięki połączeniu rachunku ROR z rachunkiem inwestycyjnym. Usługa integracji pozwala na składanie zlecenia na zakup instrumentów finansowych przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym, bez potrzeby dokonywania przelewu na rachunek maklerski. Pozwala również na szybkie i wygodne składanie zapisów na akcje nowych emisji w ramach ofert pierwotnych. - Z każdą kolejną dużą ofertą publiczną zauważamy coraz większe zainteresowanie klientów indywidualnych możliwościami, jakie daje rynek kapitałowy, dlatego staramy się ułatwić im dostęp do usług maklerskich. W trakcie oferty BGŻ inwestorzy mogą skorzystać z szerokiej sieci placówek. Zapisy przyjmowane są także przez Internet (serwisy Superm@kler, iPKO, Inteligo) oraz serwis telefoniczny. W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów uproszczone zostały także procedury obsługi i wprowadzony został korzystniejszy sposób naliczania prowizji maklerskiej. Warto również zauważyć, że oferta BGŻ jest kolejną po ubiegłorocznych prywatyzacjach, przeprowadzaną w ramach idei „Akcjonariatu Obywatelskiego”, którego jednym z partnerów jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W ramach tej współpracy włączył się w rozpoczynający się w czerwcu program edukacyjny. W ramach ogólnopolskiego roadshow z udziałem m.in. naszych specjalistów, potencjalni oraz obecni inwestorzy będą mogli zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania rynku kapitałowego oraz inwestowania na Giełdzie - podkreśla Bożena Kłopotowska, Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Zapisy na akcje BGŻ przyjmowane są od 5 do 16 maja (do godz. 23:59) 2011 r. Zapisy składać można drogą internetową w systemie SuperM@kler, poprzez serwisy iPKO oraz Inteligo (dla inwestorów posiadających rachunek bankowy zintegrowany z maklerskim), telefonicznie lub osobiście w sieci 35 POK-ów lub w 277 wyznaczonych oddziałów. Promocyjna stawka prowizji od zapisu wynosi 0,19 proc. (nie mniej niż 5 zł). Każdy inwestor może złożyć tylko jeden zapis na minimalnie 12 i maksymalnie 120 akcji. Zapis składany jest po cenie 90 zł. Przydział akcji nastąpi do 20 maja 2011 r. Pierwszy dzień notowania akcji BGŻ na Giełdzie planowany jest 27 maja 2011 r. W ofercie publicznej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest współoferującym i współprowadzącym księgę popytu. Prospekt Emisyjny oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.dm.pkobp.pl. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce (Oferta). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, w dniu 28 kwietnia 2011 r., oraz został opublikowany. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.bgz.pl), jak również na stronie internetowej DM PKO BP (www.dm.pkobp.pl). NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, IRLANDII LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE INFROMACJI ZAWARTCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.