2017-09-08

PKO Bank Polski rozpoczął wysyłkę informacji do klientów na temat zasad funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wysyłka wynika z konieczności realizacji przepisów ustawy o BFG (ustawa z 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji), ma charakter informacyjny i nie wymaga ze strony klientów podejmowania żadnych działań.

Gwarancjami BFG objęte są depozyty zgromadzone przez deponenta do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Środki pieniężne zgromadzone w danej instytucji - niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził lub z tytułu ilu wierzytelności mu przysługują – dla celów określenia wyżej wymienionego limitu są traktowane jako jeden depozyt. W przypadku gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, jak ma to miejsce w przypadku PKO Banku Polskiego (PKO Bank Polski i Inteligo), deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie.

Szczegółowe informacje na temat zasad gwarantowania depozytów znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego pod adresem www.pkobp.pl oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.bfg.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią PKO Banku Polskiego SA pod numerem 800 302 302 lub +48 81 535 60 60.