2017-03-29

PKO Bank Polski, który od lat konsekwentnie angażuje się w edukację finansową najmłodszych, przygotował specjalne stoisko informacyjne, na którym prezentował prowadzony od ponad 80. lat program edukacyjny Szkolnych Kas Oszczędności oraz innowacyjne produkty z oferty PKO Junior.

Kongres Edukacji Finansowej to wydarzenie, które odbyło się 28 marca 2017 r. na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Kongres został zorganizowany w ramach European Money Week 2017. Celem tego wydarzenia było pogłębianie współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą tematyką.

Wśród licznych pytań zadawanych pracownikom PKO Banku Polskiego dominowały te dotyczące ogromnej skali programu SKO (obecnie w SKO PKO Banku Polskiego uczestniczy co trzecia szkoła podstawowa w Polsce), materiałów edukacyjnych oraz funkcjonalności serwisów internetowych SKO i PKO Junior.

- Chcemy, aby mali konsumenci wspólnie z PKO Bankiem Polskim zdobywali kompetencje, które zaprocentują w dorosłym życiu. Dzięki ciągłemu rozwojowi i wzbogacaniu naszej oferty edukacyjnej wpisujemy się w oczekiwania różnych pokoleń – osób, dla których korzystanie z bankowości mobilnej, świadome podejście do oszczędzania, wiedza na temat bezpieczeństwa w sieci są zarówno ciekawe jak i niezbędne, aby odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – mówi Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim.

Nowoczesna edukacja ekonomiczna to element, który został ujęty w obowiązującej strategii PKO Banku Polskiego. Szczegółowe informacje na temat programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności oraz oferty PKO Junior są dostępne na stronie Banku.