2016-12-02

PKO Bank Polski został jednym z finalistów międzynarodowego konkursu The Global Inclusion Awards 2016. Prowadzony przez Bank od ponad 80 lat program edukacyjny SKO znalazł się w gronie sześciu najlepszych inicjatyw nagrodzonych w kategorii Child & Youth Friendly Banking Award. Międzynarodowe jury doceniło szeroką  skalę programu (prawie 5 tysięcy zaangażowanych szkół, 6 tysięcy nauczyciel), różnorodność i innowacyjność stosowanych rozwiązań oraz stały rozwój SKO w zakresie udostępnianych materiałów edukacyjnych. 

"Cieszę się, że międzynarodowa Kapituła doceniła ciągły rozwój programu SKO oraz że mogliśmy zaprezentować PKO Bank Polski przedstawicielom innych banków, organizacji rządowych i pozarządowych z całego świata. Spotkanie było też znakomitą okazją do wymiany wiedzy o unikatowych rozwiązaniach z poszczególnych krajów w zakresie edukacji finansowej pokolenia Z, co jest niezwykle inspirujące na przyszłość." – powiedziała Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta, która podczas uroczystej gali w Sztokholmie odebrała nagrodę dla Banku. 

Wyróżnieniem dla PKO Banku Polskiego było też zaproszenie jego przedstawicieli do zaprezentowania Programu SKO przed gremium złożonym z ponad 150 reprezentantów z 45 krajów oraz przeprowadzenia interaktywnych warsztatów na temat pokolenia Z i związanych z nim wyzwań stojących przed instytucjami finansowymi. 

Małgorzata Kocoń przedstawiła aktywności dedykowane poszczególnym grupom beneficjentów SKO, a także scharakteryzowała pokolenie Z, do którego skierowane są programy i produkty finansowe dla najmłodszych. Następnie, wraz z Krzysztofem Michalskim z Biura Młodego Klienta, poprowadziła warsztaty dla wybranych uczestników konferencji. Ich celem było wypracowanie uniwersalnych rozwiązań w kontekście oczekiwań i wymagań pokolenia Z - takich, które mają szanse sprawdzić się na wszystkich kontynentach. Wśród wyników prac wyróżnić należy wykorzystanie urządzeń mobilnych, myślenie w kategoriach rodzinnych („family thinking") w tym praktyczne zaangażowanie rodziców oraz współpraca z idolami najmłodszych, którzy odgrywają coraz większą rolę w życiu przedstawicieli pokolenia Z w zakresie kreowania ich zachowań, także konsumenckich. 

 

***
Konkurs The Global Inclusion Awards jest organizowany od 5 lat, z inicjatywy międzynarodowej organizacji Child and Youth Finance International. Jego celem jest uhonorowanie osiągnięć w dziedzinie edukacji finansowej i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Szkolne Kasy Oszczędności PKO Banku Polskiego łączą te aspekty. Najmłodszym Bank oferuje praktyczne narzędzia do nauki oszczędzania – SKO Konto dla Ucznia z unikalnym serwisem internetowym dostosowanym do potrzeb dziecka. Specjalną ofertę ma też dla szkół i rad rodziców uczestniczących w programie.

SKO jest systematycznie rozwijane i wzbogacane o nowe elementy oraz materiały dydaktyczne przeznaczone dla dzieci, rodziców i nauczycieli. W ramach programu udostępniane są publikacje nie tylko o tematyce finansowej, ale również ekologicznej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zdrowego odżywiania i niemarnowania jedzenia, wszystkie zgodne z ideą SKO – oszczędzaniem. Do komunikacji ze współpracującymi z nim szkołami podstawowymi wykorzystuje również innowacyjną platformę blogową – Szkolne Blogi. 

Dla nauczycieli-Opiekunów SKO Bank przygotował m.in. komplet scenariuszy lekcji objętych patronatem MEN, a dla Opiekunów SKO prowadzących blogi – specjalną zakładkę dedykowaną wyłącznie pedagogom. Jeszcze w tym roku swoją odsłonę będzie miał kolejny komplet scenariuszy dla nauczycieli, także objęty patronatem MEN.