2017-06-14

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A, będzie dostępna pod następującymi linkami:

Wersja polska: http://ucstream.pl/pkobp

Wersja angielska:  http://ucstream.pl/pkobp/en

Transmisja rozpocznie się wraz ze startem ZWZ planowanym na godzinę 10:00, w czwartek 22 czerwca 2017 r. Nagranie transmisji wideo z ZWZ będzie dostępne na stronie internetowej Banku w sekcji Relacji Inwestorskich – Wideorelacje/czaty.

Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Banku w sekcji Relacji Inwestorskich – Walne Zgromadzenie.

Bank ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przebiegała bez zakłóceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w odbiorze transmisji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez odbiorcę wymogów technicznych niezbędnych do śledzenia transmisji.