2008-07-10

Odpowiedzialność cywilna rowerzysty. Nie pozwól, aby wakacje kosztowały Cię więcej, niż przypuszczasz. Jeśli zajedziesz rowerem drogę kierowcy auta i ten uderzy w drzewo, Ty będziesz musiał pokryć koszty naprawy samochodu. Następstwa nieszczęśliwych wypadków. Każdy wypadek na rowerze może skończyć się uszczerbkiem na Twoim zdrowiu. Czy stać Cię na brak odszkodowania i samodzielne pokrywanie ewentualnych kosztów leczenia? Casco rowerzysty. Każdy wypadek na rowerze może również oznaczać wygiętą obręcz, złamaną ramę roweru lub zniszczenie osprzętu. Możesz teraz uchronić się przed takimi zdarzeniami, wykupując OC, NNW oraz dodatkowo Casco w ubezpieczeniu Bezpieczny Rowerzysta. Wystarczy tylko 5 zł, żeby kupić ubezpieczenie Bezpieczny Rowerzysta ważne przez 1 miesiąc na terytorium Polski, z sumą ubezpieczenia OC 10 000 zł i NNW 5000 zł. Więcej o ubezpieczeniu Bezpieczny Rowerzysta