2009-06-09

W styczniu 2009 r. Dom Maklerski PKO BP zaproponował wspólnym klientom PKO Banku Polskiego i DM PKO BP usługę pozwalającą na szybki i bezpieczny przepływ środków ułatwiający obsługę zleceń na rynku giełdowym. W czerwcu 2009 r. uruchomiona została kolejna funkcjonalność. Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PKO BP, którzy korzystają z usług iPKO mają możliwość sprawdzania stanu rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez Dom Maklerski PKO BP. Aby otrzymać dostęp do nowej usługi, należy podpisać aneks do umowy o świadczenie usług brokerskich przez DM PKO BP w zakresie rozszerzenia funkcjonalności rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego i wraz z oświadczeniem odesłać dokumenty na adres: Dom Maklerski PKO BP, ul. Puławska 15 02-515 Warszawa lub dostarczyć do Punktu Obsługi Klientów DM PKO BP . Wykorzystywanie środków dostępnych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym do rozliczania transakcji w obrocie zorganizowanym nie jest związane z ponoszeniem przez klientów dodatkowych opłat. Więcej informacji znajdziesz na stronach Domu Maklerskiego oraz iPKO .