2016-03-08

W internecie pojawiają się kolejne wersje złośliwego oprogramowania, które – zainstalowane na komputerze użytkownika logującego się do serwisu internetowego PKO Banku Polskiego SA – może zostać wykorzystane przez przestępców do realizacji nieuprawnionych transakcji z rachunków klientów banku.

W przypadku korzystania z serwisu internetowego Banku z zainfekowanego wirusem komputera, bezpośrednio po zalogowaniu, tj. po wprowadzeniu numeru klienta i hasła dostępu, użytkownik może zostać poproszony o podanie kodu jednorazowego z narzędzia autoryzacyjnego, mimo że w danym momencie nie zleca on żadnej dyspozycji ze swojego konta (warto zwrócić uwagę na to, że komunikaty te często zawierają łatwo zauważalne błędy językowe, są napisane „łamaną” polszczyzną).

Jeden z prezentowanych fałszywych komunikatów dotyczy zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych PKO BP – klient jest informowany o konieczności zatwierdzenia zmian w Taryfie przy użyciu kodu jednorazowego z narzędzia autoryzacyjnego.

UWAGA! Powyższy komunikat jest nieprawdziwy – PKO Bank Polski nie wymaga podania kodu z narzędzia autoryzacyjnego w celu akceptacji zmian w Taryfie prowizji i opłat!

Do zainfekowania urządzeń, z których użytkownicy łączą się z internetem, dochodzi najczęściej w wyniku otwierania załączników do fałszywych e-maili, w których hakerzy podszywają się pod firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i inne, np. T-Mobile, Pocztę Polską, Orange, i informują o konieczności dokonania rzekomej płatności, tytułem zapłaty za fakturę za telefon lub za oczekującą przesyłkę kurierską.

Jeśli podczas korzystania z serwisu internetowego cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości lub niepokój, skontaktuj się niezwłocznie z Infolinią Banku pod numerami telefonów: 801 307 307 lub +48 81 535 60 60 lub pracownikiem dowolnego oddziału PKO Banku Polskiego.