2010-03-26

Informujemy, że pojawiły się strony internetowe, na których oferowane są bezpłatne próbki kosmetyków, leków, odżywek itp. Prosimy o dokładne zapoznawanie się z treścią tego typu ofert przed podaniem numeru karty płatniczej. Oferowane w internecie próbki są rzeczywiście bezpłatne, jednak w treści niektórych regulaminów umieszczonych na tego typu stronach znajdują się także informacje o opłatach członkowskich, abonamentowych itp. Podając numer karty jej posiadacz może przez nieuwagę, wbrew swojej woli, wyrazić także zgodę na tego typu obciążenia. Prosimy o dokładne zapoznawanie się z wszelkimi informacjami umieszczanymi na tego typu stronach internetowych przed podjęciem decyzji o podaniu numeru swojej karty płatniczej.