2014-07-31

W związku z dużym zainteresowaniem osób składających oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE, oddziały ZUS będą w czwartek, 31 lipca, otwarte co najmniej do godziny 18:00.

Jednocześnie, w związku z dużą ilością osób składających oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu pue.zus.pl ZUS informuje, że mogą wystąpić problemy z logowaniem przy pomocy platformy ePUAP.

PKO PTE informuje, że  oświadczenie o przekazywaniu części składki do OFE można także przesłać do ZUS pocztą w terminie do 31 lipca (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wzór oświadczenia można znaleźć tutaj.