2013-05-28

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na indeksie WIG20 (Lokata indeksowa) początkowa wartość indeksu WIG20, o której mowa w części Warunki lokaty strukturyzowanej Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia Lokaty indeksowej, na dzień 14 maja 2013 r. wynosi 2386,81 punktów. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma kwotę w zależności od kształtowania się wartości indeksu WIG20 według poniższych zasad:

Produkt zapewnia 100%’owy udział we wzroście wartości indeksu po 3 latach od rozpoczęcia inwestycji, pod warunkiem, że wartość indeksu (liczona jako cena zamknięcia indeksu WIG20) w okresie 3 lat nigdy nie będzie równa bądź nie przekroczy bariery 135,9% początkowej wartości indeksu tj. 2386,81 punktów;

Jeżeli wartość indeksu (liczona jako cena zamknięcia indeksu WIG20) w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy barierę 135,9% początkowej wartości tj. 2386,81 punktów, klient na koniec inwestycji otrzyma kupon. Kupon wynosi 9% za cały okres inwestycji (3 lata),

Jeżeli wartość indeksu (liczona jako cena zamknięcia indeksu WIG20) po 3 latach od rozpoczęcia inwestycji będzie niższa od początkowej wartości indeksu WIG20 tj. 2386,81 punktów, to Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Powyższy opis jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.