2014-08-05

PKO Bank Polski informuje, że dla Lokaty strukturyzowanej EUR/PLN kursem końcowym jest kurs walutowy EUR/PLN (fixing NBP) z dnia 4 sierpnia 2014 r., który wynosi 4,1783.

Kursem początkowym jest kurs walutowy EUR/PLN (fixing NBP) z dnia 11 lutego 2014 r., który wynosi 4,1798.

Na koniec okresu inwestycji wartość kursu walutowego spadła o wartość z przedziału między 0,0001 a 0,1000 PLN, a to oznacza, że odsetki zostały wyliczone wg wzoru:

 

gdzie:

Op - Wartość obserwacji początkowej (dzień referencyjny)

Ok - Wartość obserwacji końcowej (dzień obserwacji)

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że lokata wypłaca dodatkowy kupon w wysokości 0,0395% oraz gwarantowany w 100% kapitał.

Klienci, którzy dotrzymali lokatę strukturyzowaną do końca okresu umownego otrzymają zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału, odsetki za okres subskrypcji w wysokości 0,50% w skali roku, oraz odsetki za okres umowny w wysokości 0,0395 % za okres 6 miesięcy (0,079% w skali roku).