2013-10-30

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku spółek z sektora medycznego kursy zamknięcia akcji spółek, z dnia referencyjnego tj. 29 października 2013 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia lokaty strukturyzowanej 2-letniej opartej na koszyku spółek z sektora medycznego, wyniosły:

  • 93,14 USD - dla spółki Johnson & Johnson (JNJ UN),
  • 70,95 CHF - dla spółki Novartis (NOVN VX),
  • 249,90 CHF - dla spółki Roche Holding AG (ROG VX),
  • 1637,50 GBP - dla spółki GlaxoSmithKline plc (GSK LN),
  • 75,70 EUR - dla spółki Sanofi-Aventis (SAN FP).

Wartości te stanowią podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość maksymalnych potencjalnych odsetek za okres umowny z przedziału od 25% do 31% została ustalona na poziomie  30% w skali 2 lat.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma odsetki za okres subskrypcji oraz odsetki za okres inwestycji w wysokości zależnej od kształtowania się wartości akcji spółek z sektora medycznego, wchodzących w skład koszyka, w maksymalnej  wysokości 30% w skali 2 lat. Odsetki za okres umowny liczone są według następujących zasad:

  1. Jeśli w okresie trwania lokaty wartość koszyka* nie przekroczy 30% oraz w dniu końcowej obserwacji wartość koszyka będzie zawierać się w przedziale od 0 do 30%, to Klient otrzyma 100% zainwestowanego kapitału + odsetki w wysokości procentowej wartości koszyka.
  1. Jeśli w okresie trwania lokaty wartość koszyka* nie przekroczy 30% oraz w dniu końcowej obserwacji wartość koszyka spadnie poniżej zera, to Klient otrzyma 100% zainwestowanego kapitału.
  1. Jeżeli w dowolnym momencie trwania inwestycji wartość koszyka* walorów przekroczy barierę 30%, to Klient otrzyma z góry ustalony zwrot w wysokości 100% zainwestowanego kapitału + odsetki w wysokości 2%.

 

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.

 

*Wartość koszyka, na potrzeby obserwacji bariery, wyliczana jest raz dziennie na podstawie cen zamknięcia poszczególnych składowych koszyka, jako średnia arytmetyczna zmian cen poszczególnych walorów w dniu obserwacji bariery w relacji do cen z dnia referencyjnego