2014-12-22

PKO Bank Polski informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku o godzinie 18:00 dokonano odczytu wartości końcowej indeksu Eurostoxx 50, który był instrumentem bazowym dla Europejskiej Lokaty Indeksowej. Wartość ta wyniosła 3049,99.

W okresie trwania lokaty wzrost wartości indeksu nie przekroczył bariery oraz w dniu końcowej obserwacji wartość indeksu spadła poniżej wartości początkowej (3070,91).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że Klienci, którzy dotrzymali lokatę strukturyzowaną do końca okresu umownego otrzymają zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału.