2013-10-28

PKO Bank Polski informuje, że dla Lokaty strukturyzowanej USD/PLN kursem końcowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 24 października 2013 r., który wynosi 3,0323.

Kursem początkowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 30 kwietnia 2013 r., który wynosi 3,1721.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że kurs USD/PLN w trakcie trwania okresu umownego lokaty strukturyzowanej zmienił się o więcej niż 10 groszy i nie znalazł się w dniu końcowej obserwacji w przedziale domkniętym <3,0721; 3,2721>.

Klienci, którzy dotrzymali lokatę strukturyzowaną do końca okresu umownego otrzymają zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.