2013-12-11

PKO Bank Polski informuje, że dla Lokaty strukturyzowanej USD/PLN kursem końcowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 11 grudnia 2013 r., który wynosi 3,0386.

Kursem początkowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 18 czerwca 2013 r., który wynosi 3,1682.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że kurs USD/PLN w trakcie trwania okresu umownego lokaty strukturyzowanej zmienił się o więcej niż 10 groszy i nie znalazł się w dniu końcowej obserwacji w przedziale domkniętym <3,0682; 3,2682>.

Klienci, którzy dotrzymali lokatę strukturyzowaną do końca okresu umownego otrzymają zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.