2013-11-21

PKO Bank Polski informuje, że dla Lokaty strukturyzowanej USD/PLN kursem końcowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 21 listopada 2013 r., który wynosi 3,1227.

Kursem początkowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 28 maja 2013 r., który wynosi 3,2465.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że kurs USD/PLN w trakcie trwania okresu umownego lokaty strukturyzowanej zmienił się o więcej niż 10 groszy i nie znalazł się w dniu końcowej obserwacji w przedziale domkniętym <3,1465; 3,3465>.

Klienci, którzy dotrzymali lokatę strukturyzowaną do końca okresu umownego otrzymają zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.