2014-03-27

PKO Bank Polski informuje, że dla Lokaty strukturyzowanej USD/PLN kursem końcowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 25 marca 2014 r., który wynosi 3,0342.

Kursem początkowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 1 października 2013 r., który wynosi 3,1170.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że kurs USD/PLN w trakcie trwania okresu umownego lokaty strukturyzowanej nie zmienił się o więcej niż 11 groszy i znalazł się w dniu końcowej obserwacji w przedziale domkniętym <3,0070; 3,2270>.

Klienci, którzy dotrzymali lokatę strukturyzowaną do końca okresu umownego otrzymają zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 2,70% za okres 6 miesięcy (5,4% w skali roku).