2014-05-23

PKO Bank Polski informuje, że dla Lokaty strukturyzowanej USD/PLN kursem końcowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 20maja 2014 r., który wynosi 3,0620.

Kursem początkowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia26listopada 2013 r., który wynosi 3,0945.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że kurs USD/PLN w trakcie trwania okresu umownego lokaty strukturyzowanej nie zmienił się o więcej niż 10 groszy i znalazł się w dniu końcowej obserwacji w przedziale domkniętym <2,9945; 3,1945>.

Klienci, którzy dotrzymali lokatę strukturyzowaną do końca okresu umownego otrzymają zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału, odsetki za okres subskrypcji w wysokości 0,50% w skali roku, oraz odsetki za okres umowny w wysokości 2,50% za okres 6 miesięcy (5,00% w skali roku).