2014-01-30

PKO Bank Polski informuje, że dla Lokaty strukturyzowanej USD/PLN kursem końcowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 29 stycznia 2014 r., który wynosi 3,0829.

Kursem początkowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia  6 sierpnia 2013 r., który wynosi 3,1744.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że kurs USD/PLN w trakcie trwania okresu umownego lokaty strukturyzowanej nie zmienił się o więcej niż 10 groszy i znalazł się w dniu końcowej obserwacji w przedziale domkniętym <3,0744; 3,2744>.

Klienci, którzy dotrzymali lokatę strukturyzowaną do końca okresu umownego otrzymają zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 2,75% za okres 6 miesięcy (5,5% w skali roku).