2014-02-26

PKO Bank Polski informuje, że dla Lokaty strukturyzowanej USD/PLN kursem końcowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 26 lutego 2014 r., który wynosi 3,0260.

Kursem początkowym jest kurs walutowy USD/PLN (fixing NBP) z dnia 3 września 2013 r., który wynosi 3,2433.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że kurs USD/PLN w trakcie trwania okresu umownego lokaty strukturyzowanej zmienił się o więcej niż 11 groszy i znalazł się w dniu końcowej obserwacji poza przedziałem domkniętym <3,1333; 3,3533>.

Klienci, którzy dotrzymali lokatę strukturyzowaną do końca okresu umownego otrzymają zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.