2012-12-17

Teraz możesz szybko wysyłać i odbierać przekazy pieniężne Western Union w serwisie transakcyjnym  iPKO.

Posiadając dostęp do usług bankowości elektronicznej iPKO, możesz:

  • Nadać i odebrać przekaz
  • Sprawdzić status przekazu
  • Przejrzeć historię przekazów
  • Sprawdzić informacje o karcie Western Union Gold
  • Wyliczyć za pomocą kalkulatora szacunkową wysokość opłaty.

Więcej informacji