2014-04-15

PKO Bank Polski uruchomił nowy konkurs dla szkół podstawowych uczestniczących w programie edukacji finansowej SKO. Ma on na celu szerzenie idei oszczędzania, przedsiębiorczości oraz postaw ekologicznych w ramach Programu SKO. Szkoły uczestniczące w konkursie mogą zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe (komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, tablety i kamery cyfrowe).

Do udziału w konkursie PKO Bank Polski zaprasza wszystkie szkoły, które uczestniczą w SKO i posiadają SKO Konto dla Szkoły. Zadaniem szkół będzie przygotowanie krótkiego filmu promującego przedsiębiorczość lub ekologię w kontekście SKO oraz zachęcenie uczniów, aby poznali praktyczną stronę bankowości (dzięki otwarciu i korzystaniu z SKO Konta dla Ucznia). Konkurs trwa od 15 kwietnia do 13 czerwca 2014 r. Pełen regulamin rywalizacji wraz z kartą zgłoszeniową i materiałami pomocniczymi dostępny jest na stronie internetowej Banku w zakładce SKO.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!