Ogólnokrajowe

2014.08.21

Wprowadzenie przez Unię Europejską ograniczeń handlu z Rosją

PKO Bank Polski S.A. informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Unię Europejską ograniczeń handlu z Rosją nie może realizować określonych płatności:

  1. za towary i technologiewymienione w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014r.
  2. za towary i technologie wymienione w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23.06.2014r. (zmienione Rozporządzeniem Rady nr 825/2014 z dnia 30 lipca 2014r.).

Uwaga!

Bank przekaże płatności w stosunku, do których wprowadzono ograniczenia do realizacji pod warunkiem przedłożenia przez Klienta: Zezwolenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 albo Informacji,o której mowa w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 692/2014.

Wszystkie regulacje wskazane powyżej dostępne są w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej dostępnej pod adresem:  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Jednocześnie PKO Bank Polski S.A. informuje, iż poza ograniczeniami dotyczącymi ww. płatności obowiązują ograniczenia m.in. w zakresie przyjmowania do rozliczeń czeków, w przypadku których płatnikiem lub wystawcą czeku jest jeden z niżej wymienionych banków:

  1. SBERBANK
  2. VTB BANK
  3. GAZPROMBANK
  4. VNESHECONOMBANK
  5. ROSSELKHOZBANK