2008-06-02

Wśród najlepszych i największychPo raz trzynasty miesięcznik finansowy „Bank” przedstawił podsumowanie wyników banków. Uroczyste wręczenie nagród rankingu 50 największych banków w Polsce odbyło się w piątek 30 maja br. w warszawskim „Klubie Bankowca”. Dyplom i nagrodę dla PKO BP za najlepszy wynik finansowy odebrał Bartosz Drabikowski, wiceprezes Zarządu. Nagrody w rankingu przyznawane są na podstawie oceny wyników efektywnościowych (nagrody główne), a także w poszczególnych kategoriach działalności (akcja kredytowa, portfel depozytów, dochodów i kosztów działania). Rok 2007 można zaliczyć do rekordowych w historii polskiej bankowości. Większość banków uzyskała bardzo dobre wyniki finansowe i poprawiła wskaźnik efektywności. Rosną zarówno portfele depozytowe, jak i kredytowe. Dobra koniunktura, będąca efektem utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, miała duży wpływ na wynik banków w 2007 r. Obserwowane obecnie wyhamowanie dynamiki wzrostu PKB nie zdążyło znaleźć odbicia w wynikach banków. Kolejny raz z rzędu banki uczestniczące w rankingu odnotowały wysoki realny wzrost aktywów. W 2007 r. wyniósł on ponad 15 proc. Nasz bank nie po raz pierwszy jest laureatem rankingu. Ostatnio w 2007 r. zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii banków w sieci. Natomiast w 2006 r. Bank zdobył 3 nagrody w kategoriach: bank uniwersalny, największa akcji kredytowej na finansowanie nieruchomości i internetowy dostęp do rachunku.