2014-11-13

Wypróbuj kody SMS i aplikację token w telefonie i zdecyduj się na najlepszy dla Ciebie sposób potwierdzania dyspozycji.

  • Kody SMS – wiadomość otrzymasz wprost na swoją komórkę wraz z kluczowymi danymi realizowanej operacji. Kody składają się z 6 cyfr. Zatwierdzanie dyspozycji z ich użyciem polega na prawidłowym wpisaniu w serwisie transakcyjnym hasła do konkretnej operacji. Za korzystanie z kodów SMS nie są pobierane dodatkowe opłaty.
  • Aplikacja token w Twoim telefonie - samodzielnie wygenerujesz kod do potwierdzenia dyspozycji. Jeśli chcesz, kod z tokena może być dodatkowym elementem logowania do serwisu – podczas logowania konieczne będzie dodatkowe pole: „Hasło z tokena” na osobnym ekranie. Za korzystanie z aplikacji token, generowanie kodów autoryzacyjnych oraz hasła wzmacniającego logowanie nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Wybór sposobu potwierdzania dyspozycji należy do Ciebie. Przejdź do zakładki „Ustawienia” korzystając z nowego iPKO lub „Dostęp”, jeśli korzystasz z dotychczasowej wersji serwisu i wybierz najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Więcej o kodach SMS

Więcej o aplikacji token