2013-11-25

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi zmianami w sposobie pobierania opłat za wyciągi w formie papierowej dla Państwa wygody wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  1. klientom korzystającym z bankowości elektronicznej iPKO oraz iPKO biznes wyciągi okresowe zostaną udostępnione w tych kanałach; niezależnie od powyższego, wyciągi okresowe będą nadal dostarczane w sposób uzgodniony w umowie rachunku bieżącego.
  2. klientom korzystającym z bankowości elektronicznej iPKO, potwierdzenia sald rachunków na koniec roku, przekazywane dotychczas wyłącznie pocztą, udostępnione zostaną wyłącznie w formie elektronicznej (nie zostaną wysłane pocztą); dla klientów nie posiadających bankowości elektronicznej iPKO sposób dostarczania potwierdzeń sald na koniec roku nie ulega zmianie (wyłącznie poczta).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.