2011-06-06

Regionalne Komisje Ocen z poszczególnych regionów zakończyły proces typowania Laureatów Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności na Etapie Regionalnym. Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2011r., po zapoznaniu się z nadesłanymi Pracami Konkursowymi, Regionalne Komisje Ocen z poszczególnych regionów zakończyły proces typowania Laureatów Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności na Etapie Regionalnym. Łącznie przyznanych zostało:

  • 12 nagród za zajęcie I miejsca (nagrody w wysokości 3000 złotych)
  • 50 nagród I stopnia (nagrody w wysokości 2000 złotych)
  • 193 nagród II stopnia (nagrody w wysokości 1000 złotych)

Lista Szkół, które zostały Laureatami Konkursu znajduje się w załączniku, który można pobrać poniżej. Szkoły, które zdobyły I miejsce w Etapie Regionalnym przechodzą do Etapu Krajowego. Informacje o formacie Prezentacji Konkursowych biorących udział na Etapie Krajowym zostaną przesłane do zwycięskich szkół drogą mailową. Nagrody zostaną przelane na rachunki książeczek SKO zwycięskich szkół podane w kartach informacyjnych. UWAGA! Jeżeli nagroda miałaby być przelana na inny rachunek bankowy prosimy o pilne (do 10 czerwca 2011 r.) przesłanie na adres sko@pkobp.pl skanu wypełnionego formularza, który jest dostępny poniżej.