2007-03-28

Uprzejmie informujemy, że od 16 kwietnia 2007 r. PKO Bank Polski nie będzie pobierał opłaty za wypłatę gotówki z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, realizowaną w oddziałach PKO BP.