2018-08-04

Uprzejmie informujemy, że określa się maksymalne kwoty wypłat gotówkowych z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych w agencjach PKO Banku Polskiego SA. Wypłaty gotówkowe mogą być realizowane w odniesieniu do:

  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych do wysokości dziennego limitu w maksymalnej kwocie  5 000 zł,
  • rachunków oszczędnościowych do wysokości dziennego limitu w maksymalnej kwocie  5 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych przy użyciu kart płatniczych mogą być realizowane do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych określonego dla danej karty płatniczej, w maksymalnej kwocie 10 000 zł.

Gotówka wypłacana jest w walucie polskiej, po okazaniu przez Klienta dokumentu stwierdzającego tożsamość.Za wypłaty gotówkowe przy użyciu karty debetowej wydawanej przez PKO Bank Polski SA do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w walucie polskiej nie jest pobierana opłata od Klienta.

W przypadku wypłaty gotówkowej przy użyciu:

  • pozostałych kart płatniczych wydanych przez PKO Bank Polski SA pobierane są opłaty, w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych”, „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla posiadaczy kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych”, „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw” oraz „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA za usługi oferowane klientom obszaru bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej”,   
  • kart płatniczych innego banku opłaty pobierane są przez bank będący wydawcą karty zgodnie z taryfą prowizji i opłat tego banku.

 

 

Podstawa:
§ 57 ust. 3 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA
§ 42 ust. 3 Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego w PKO Banku Polskim SA