2012-06-20

Agencja Standard&Poors nadała wysoką ocenę ratingową Programu emisji euroobligacji EMTN na poziomie "A-". Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. Kwota Programu wynosi 3 mld euro lub równowartość w innych walutach. Bank emituje papiery dłużne poprzez swoją spółkę zależną PKO Finance AB. W październiku 2010 roku PKO Bank Polski wyemitował w ramach tego Programu 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, oprocentowanie – 3,733 proc. Była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa. W czerwcu 2011 roku w ramach programu PKO Bank Polski uplasował papiery w kwocie 250 mln CHF o zapadalności 5 lat. Ostateczna wycena wyniosła 220 punktów bazowych ponad stopę midswap, a oprocentowanie 3,538 proc., czyli około 85 bps powyżej porównywalnych obligacji rządowych denominowanych we frankach szwajcarskich. Rating emisji euroobligacji w wysokości 250 mln CHF nadany przez Moody’s wynosi A2. PKO Bank Polski posiada przyznany 8 maja 2012 roku przez agencję ratingową Standard and Poor’s długoterminowy rating kredytowy na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą utrzymania tego ratingu oraz krótkoterminowy rating kredytowy na poziomie „A-2” ze stabilną perspektywą jego utrzymania.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2012 rok wyniósł 1,005 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, jak wynika z rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.