2012-05-14

W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk netto w wysokości 1 005 mln zł. Był wyższy o 15,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wynikał przede wszystkim ze wzrostu aktywów oraz marży odsetkowej.– Zgodnie z deklaracjami rozpoczęliśmy rok stabilnie, utrzymując dwucyfrową dynamikę wyniku finansowego przy wysokiej efektywności działania i dyscyplinie kosztowej. Jestem zadowolony także z dalszego wzrostu rentowności kapitałów oraz aktywów – podsumowuje Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wypracowany w I kwartale 2012 roku – 1 005 mln zł – to przede wszystkim zasługa wysokiego tempa wzrostu wyniku na działalności biznesowej w wysokości 2 923,3 mln zł (13,3 proc. r/r) – głównie w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego o 19,8 proc. r/r. Dynamiczny wzrost wyniku na działalności biznesowej przy jednoczesnym niższym tempie wzrostu ogólnych kosztów administracyjnych przełożył się na dalszą poprawę i tak bardzo wysokiej efektywności działania Grupy Kapitałowej mierzonej wskaźnikiem C/I, który po trzech miesiącach br. wyniósł 39,4 proc. Po I kwartale 2012 roku efektywność Grupy Kapitałowej ukształtowała się na wysokim poziomie. Wskaźnik ROE wyniósł 17,7 proc., a ROA 2,1 proc. Współczynnik wypłacalności wzrósł do poziomu 13,8 proc., co było głównie wynikiem istotnego zwiększenia wartości funduszy własnych Banku w konsekwencji rekomendacji Zarządu Banku i Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do podziału rekordowego zysku za 2011 rok. Dywidenda, w wysokości 40,15 proc. zysku, oznacza wypłatę 1,27 zł na jedną akcję. Wartość sumy bilansowej Grupy – 189,7 mld zł - oznacza wzrost o 17 mld zł r/r przede wszystkim w efekcie wzrostu kredytów, finansowanych wzrostem depozytów klientów (+8,6 mld zł r/r) oraz emisją obligacji. W tym samym czasie wartość kredytów brutto wzrosła o 9,3 mld zł r/r do poziomu 146,9 mld zł, a depozytów o 8,6 mld zł r/r do poziomu 144,2 mld zł. W I kwartale 2012 roku w ofercie pojawiły się m.in. 6-miesięczna lokata strukturyzowana oparta na kursie USD/PLN; lokaty terminowe: 1-miesięczna na nowe środki z oprocentowaniem 5,5 proc. w skali roku połączona z reinwestycją w lokatę terminową 9-miesięczną Progresja oraz 3-miesięczna lokata powiązana z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie ropy naftowej. Wysoką wiarygodność finansową PKO Banku Polskiego potwierdza m.in. najnowszy rating agencji Standard & Poor`s. Agencja przyznała ocenę A- (ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą stabilną. Analitycy podkreślili pozycję rynkową i silną bazę kapitałową Banku oraz potencjał generowania przychodów przy jednocześnie umiarkowanym ryzyku i wystarczającej płynności. Jest to najwyższa ocena kredytowa polskiej spółki dokonana przez Standard & Poor's. W ostatnich miesiącach wysoką wiarygodność potwierdziły dwie inne agencje: Moody's Investors Service i Fitch Ratings. W marcu br. roku Moody’s Investor Services podtrzymał wszystkie dotychczas nadane Bankowi oceny ratingowe, w sierpniu 2011 roku Fitch Ratings podtrzymał rating wsparcia dla Banku na poziomie „2”.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2012 rok wyniósł 1,005 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, jak wynika z rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.