2007-11-27

Dzięki dotacjom PKO Banku Polskiego, liczne szpitale i fundacje mogły zaopatrywać swoje oddziały i instytucje zdrowia w liczne aparatury i materiały medyczne oraz karetki, czy inne pojazdy do przewożenia chorych. Są to m.in.:

  • Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych – pompa insulinowej,
  • Fundacja Służby Zdrowia Medycznej SPSZ im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczecinie – rezonans magnetyczny,
  • Centrum Onkologii – Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie – zestaw laparoskopowego, służącego do optymalnej diagnostyki i leczenia w przypadkach nowotworów raka piersi i czerniaka złośliwego,
  • Fundacja Paraplegii im dr J. Daaba w Piekarach Śląskich – sprzęt do chirurgii kolana dla II Oddziału Traumatologii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
  • Katedra Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej – aparat ultrasonograficzny,
  • Fundacja ExAnimo – rozwieracze wewnątrzcząsteczkowe niezbędnych do przeprowadzania operacji nowotworów mózgu dla Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie – kardiomonitor funkcji życiowych,
  • Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - komputerowe aparaty EEG,
  • Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu – nowy ambulans