2007-05-27

Wrocław powszechnie postrzegany jest jako ośrodek niezwykle bogatej działalności kulturalnej. Trwała i wysoka pozycja Wrocławia wśród najważniejszych ośrodków kultury w Polsce jest wynikiem poszukiwań najbardziej nośnych i twórczych zjawisk we współczesnej kulturze. Wrocław od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w tej dziedzinie w odniesieniu do pobliskich stolic europejskich – Berlina i Pragi. PKO Bank Polski od lat wspiera najważniejsze dolnośląskie projekty z dziedziny kultury wysokiej oraz dofinansowuje instytucje kultury. Wrocław jest również siedzibą najbardziej prestiżowych instytucji kultury, do których należy Zakład Narodowy im. Ossolińskich, fundacja narodowa pod patronatem Prezydenta RP, która dysponuje największym i najstarszym księgozbiorem poloniców. W ostatnich latach zbiory te wzbogaciły się m.in. o rękopis „Pana Tadeusza”. Dofinansowanie przez PKO Bank Polski Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu jest kontynuacją działań Regionu Dolnośląskiego związanych z ochroną dóbr kultury.