2013-02-28

Aby zapisać się na akcje BETOMAX Polska S.A., wystarczy, że posiadasz otwarty rachunek maklerski prowadzony w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i powiążesz go z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym w iPKO.

 

Jak uruchomić usługę maklerską w iPKO

 

Wystarczy jedno logowanie, żeby mieć możliwość inwestowania na giełdzie przy jednoczesnym dostępie do swoich środków zgromadzonych w iPKO:

  • 0 zł za otwarcie rachunku inwestycyjnego
  • 0 zł za przelewy internetowe do PKO Banku Polskiego oraz do innych banków
  • zapisy na akcje przez Internet

 

Już teraz iPKO możesz mieć szybki i prosty dostęp do usług maklerskich, umożliwiających m.in.:

  • składanie i anulowanie zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • składanie zapisów w ramach ofert publicznych,
  • wykonywanie przelewów na zdefiniowane rachunki bankowe,
  • przeglądanie informacji na temat rachunków maklerskich i papierów wartościowych znajdujących się na tych rachunkach wzbogaconych o wycenę wg kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej,
  • automatycznego pobierania środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • przegląd pełnych informacji o wszystkich złożonych zleceniach wraz z prezentacją on-line ich aktualnego statusu.

 

Korzystaj z pełnych możliwości iPKO – otwórz rachunek i możesz zapisać się na akcje BETOMAX Polska S.A.!

Więcej o ofercie publicznej BETOMAX Polska S.A.

 

„Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Betomax Polska S.A. (Emitent) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny. Prospekt emisyjny został opublikowany w dniu 2 stycznia 2013 roku i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Emitenta (www.betomax.pl) oraz Oferującego (www.bossa.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.”