2014-04-02

Aby zapisać się na 4-letnie obligacje serii E ze zmiennym oprocentowaniem emitowane przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., wystarczy, że posiadasz otwarty rachunek maklerski prowadzony w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego i powiążesz go z rachunkiem w iPKO

Jak uruchomić usługę maklerską w iPKO

Wystarczy jedno logowanie, żeby mieć możliwość inwestowania na giełdzie przy jednoczesnym dostępie do swoich środków zgromadzonych w iPKO:

 • 0 zł za otwarcie rachunku inwestycyjnego
 • 0 zł za przelewy internetowe do PKO Banku Polskiego oraz do innych banków
 • 0 zł – prowizja od zapisu
 • zapisy na akcje i obligacje przez Internet

Już teraz z iPKO możesz mieć szybki i prosty dostęp do usług maklerskich, umożliwiających m.in.:

 • składanie i anulowanie zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • składanie zapisów w ramach ofert publicznych (udział w prywatyzacjach),
 • wykonywanie przelewów na zdefiniowane rachunki bankowe,
 • przeglądanie informacji na temat rachunków maklerskich i papierów wartościowych znajdujących się na tych rachunkach wzbogaconych o wycenę wg kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej,
 • automatyczne pobieranie środków z iPKO na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych (uwaga: sam ustalisz limit kwoty, do wysokości której będzie możliwe automatyczne pobieranie środków z iPKO, w momencie powiązania rachunków),
 • sprawdzanie bieżącego stanu finansów na rachunku maklerskim, m.in. kwoty środków dostępnych pod zlecenie, gotówki, wysokości należności oraz danych dotyczących rozliczenia transakcji z odroczonym terminem płatności,
 • przegląd pełnych informacji o wszystkich złożonych zleceniach wraz z prezentacją on-line ich aktualnego statusu.

Korzystaj z pełnych możliwości iPKO – otwórz rachunek i możesz zapisać się na 4-letnie obligacje serii E ze zmiennym oprocentowaniem emitowane przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.!

Zapisy trwają od 2 do 15 kwietnia 2014 roku(do godziny 23:59).

Więcej o ofercie publicznej Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.