2016-02-22

Polska gospodarka jest beneficjentem spektakularnego sukcesu transformacji gospodarczej, ale dotychczasowy model wzrostu oparty na niskich kosztach pracy ulega wyczerpaniu. Polska potrzebuje wzrostu innowacyjności i efektywności gospodarki. PKO Bank Polski, Deloitte oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zbadają co skłania zarządy polskich firm do inwestycji w B+R.

Gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach coraz bardziej decyduje o konkurencyjności krajów oraz trwałym wzroście gospodarczym. Jednym z kluczowych elementów tej układanki są przedsiębiorstwa i realizowana przez nie działalność badawczo-rozwojowa. Dlatego Deloitte od pięciu lat monitoruje strategie badań, rozwoju i wspierania innowacyjności firm z Polski i 10 krajów Europy Środkowej. Na tej podstawie opracowywany jest cykliczny raport „Badania i rozwój w przedsiębiorstwach”.

Właśnie wystartowała 5 edycja badania, które jest realizowane wspólnie z PKO Bankiem Polskim.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu i wypełnienia ankiety:

Przejdź do ankietyBadanie pokaże m.in. jakie czynniki decydują o zaangażowaniu firm w działalność badawczo-rozwojową, w jaki sposób firmy chronią własność intelektualną i know-how oraz jakie trendy występują w badanych obszarach na przestrzeni ostatnich lat. Obok PKO Banku Polskiego, zaangażowane w projekt jest również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W trakcie projektu przeanalizowane zostaną również zmiany, jakie nastąpiły od zeszłorocznego badania, wedle którego 48 proc. polskich firm przeznaczyło w 2014 r. na działalność B+R więcej niż 3 proc. swoich obrotów (w 2013 r. - 26,3 proc), a 67 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że w ciągu najbliższych 3-5 lat zwiększą wydatki na ten cel. Zarazem ubiegłoroczne badanie pokazało, że tylko jedna trzecia polskich firm ma przemyślaną i wypracowaną strategię badań, rozwoju i wspierania innowacyjności.

PKO Bank Polski od lat jest wiodącą instytucją bankową wspierającą rozwój polskich przedsiębiorstw. Bank nie tylko dostarcza finansowanie, ale także doradza w doborze odpowiedniej struktury finansowania oraz zabezpieczeń przed ryzykami. - Włączając się w badanie nad skłonnością firm do inwestycji w B+R, chcemy pomóc w identyfikacji potrzeb polskich firm, co pozwoli na efektywniejsze konstruowanie rozwiązań dla nich. – mówi Paweł Pach, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi w PKO Banku Polskim.

Bank jest największym kredytodawcą wśród 22 banków udzielających kredytów z gwarancjami programu de minimis, obsłużył ok. 30 proc. przedsiębiorców korzystających z programu. W ofercie dla MŚP znajduje się także kredyt na innowacje technologiczne, oraz kredyt z gwarancją COSME, która zabezpiecza spłatę 80 proc. wartości kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego. - Ze względu wiodącą rolę Banku w finansowaniu polskich MŚP, w sposób szczególny zależy nam na zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy służącej budowaniu konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki – mówi Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim.