2011-05-05

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 rok. Zgodnie z rekomendacją na dywidendę zostanie przeznaczone 41,53 proc. zysku netto za ubiegły rok. Zgodnie z treścią podjętej dziś uchwały Zarząd PKO Banku Polskiego postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2010 rok w wysokości 1.375.000.000 złotych, czyli 1,10 zł na jedną akcję. – Zaproponowany poziom dywidendy jest spójny z zadeklarowaną przez Bank polityką w tym zakresie, sformułowaną w Strategii Banku na lata 2010-2012, a także określoną w prospekcie emisyjnym PKO Banku Polskiego z 2009 roku. Rekomendowany podział zysku pozwoli zachować wskaźniki adekwatności na bezpiecznym poziomie oraz zapewni rozwój działalności kredytowej – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Zgodnie z prospektem emisyjnym PKO Banku Polskiego z 2009 roku intencją Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy - przy uwzględnieniu czynników tj. perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynnika wypłacalności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie na poziomie ok. 40 proc. jednostkowego zysku netto Banku za dany rok obrotowy. Ostateczna decyzja o wysokości i terminie wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych – jest każdorazowo podejmowana przez Walne Zgromadzenie. Zarówno dzień dywidendy, dzień jej wypłaty, jak i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego podejmującego uchwały w tym zakresie zostaną podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym i zamieszczone na stronie internetowej Banku.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.