2018-06-27

Dzięki nowej usłudze przedsiębiorcy zyskują możliwość złożenia wniosku oraz uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości online.
Zaświadczenie z urzędu skarbowego można uzyskać drogą elektroniczną - bez konieczności wizyty w urzędzie i odbierania dokumentu w wersji papierowej, wystarczy Profil Zaufany.

Wniosek składa się na tzw. piśmie ogólnym za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl i potwierdza Profilem Zaufanym. Po jego przesłaniu do urzędu skarbowego, wyda on zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową potwierdza twoją aktualną sytuację podatkową. Dokumentu tego wymagają np. banki, jeśli chcesz uzyskać kredyt, sklepy przy zakupach na raty, a także urzędy. Potrzebujesz też tego dokumentu, jeśli chcesz brać udział w przetargach. Możesz też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, gdy chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Aby otrzymać zaświadczenie, potrzebujesz najpierw jego pisemnej zgody na to, aby urząd wydał ci zaświadczenie. Zgoda powinna być urzędowo poświadczona.

Urząd skarbowy wyda ci zaświadczenie w następujących przypadkach:

  • gdy urzędowe potwierdzenie twojej sytuacji podatkowej wynika z przepisów;
  • jeśli zależy ci na poświadczeniu twojej sytuacji podatkowej.

Pamiętaj, wskaż w piśmie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy  urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach, które masz płacić czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach.

Załóż profil zaufany

Więcej o usłudze