2012-05-15

W serwisach bankowości elektronicznej iPKO masz już możliwość definiowania zleceń stałych na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Utworzenie nowego zlecenia stałego do ZUS w serwisie internetowym jest możliwe w sekcji „Transakcje” w zakładce „Płatności do ZUS”. Po wybraniu funkcji „Zlecenie stałe do ZUS” pojawia się ekran „Nowe zlecenie stałe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. Wówczas konieczne jest wprowadzenie danych transakcji analogicznie jak przy definiowaniu przelewu jednorazowego do ZUS oraz określenie częstotliwości i czasu realizacji zlecenia stałego. Utworzenie zlecenia stałego wymaga potwierdzenia kodem autoryzacyjnym. Utworzone zlecenia stałe do ZUS będą widoczne w sekcji „Płatności do ZUS > „Lista zleceń stałych do ZUS”. Modyfikacja oraz usunięcie poszczególnych zleceń jest dostępne z poziomu listy zleceń stałych do ZUS. Modyfikacja oraz usunięcie zlecenia stałego do ZUS odbywa się analogicznie jak w przypadku dostępnych dotychczas w iPKO zleceń stałych.