2007-03-19

6 lutego 2007 r. fundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa otrzymał nagrodę "Złoty Portfel 2006" za najlepsze wyniki w kategorii funduszy akcji zagranicznych. Fundusz Akcji Nowa Europa polecany jest dynamicznym inwestorom oczekującym ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących okresowe wahania cen. Stopa zwrotu w okresie 31.01.2006 - 31.01.2007 wynosiła 18,64%*. więcej... Nagroda "Złoty Portfel 2006" przyznawana jest przez redakcję Gazety Giełdy PARKIET. Inwestując w fundusze inwestycyjne możesz samodzielnie pomnażać swoje oszczędności. Zapoznaj się z ofertą funduszy dostępnych w serwisie PKO Inteligo i wybierz fundusz najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom.

Zacznij inwestować już teraz

* Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A. nie są gwarancją osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka, związanych z inwestowaniem w Fundusze znajduje się w prospektach informacyjnych. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią statutu i prospektu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego otwartego PKO/CREDIT SUISSE.