2011-04-08

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 marca br. uległa zmianie nazwa i logo dotychczas świadczonej usługi "Rejestrator przelewów" dla klientów korporacyjnych. Nie zmienił się natomiast określony w umowach zakres i sposób jej świadczenia przez Bank. W związku z powyższym pod występującą nazwą "Rejestrator przelewów" należy obecnie rozumieć odpowiednio „iPKO biznes off-line”. Więcej o usłudze "iPKO biznes off-line"